คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การเชื่อมต่อโปรแกรม ESSPro กับ ฐานข้อมูล

FAQ - การเชื่อมต่อโปรแกรม ESSPro กับ ฐานข้อมูล

Q:
A:
  1. เมื่อเปิด Link สำหรับเข้าระบบ ESS
    กรณีใช้งานครั้งแรก ให้ Click “Setting
    กรณีมีการใช้งานก่อนหน้า ให้เติม installation/install ต่อท้าย Link เข้าระบบ เช่น www.essdemo.prosofthcm.com/installation/install

  1. ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ Login เชื่อมต่อฐานข้อมูล

(Username และ Password สอบถามกับทางผู้ให้บริการ)

 

 

  1. กรอกข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ และ “Saveการตั้งค่า

  1. เมื่อ Save แล้วให้ Click “Test Connectionเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ หากทดสอบผ่าน จะแสดง : Successul.

4.1. Permission Write File      : สิทธิ์ในการเขียนไฟล์ หาก UnSuccess ให้ตรวจสอบการเปิดสิทธิ์

4.2. Database Connection      : การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล หาก UnSuccess ให้ตรวจสอบ

-  Server Name
-  Database Name
-  Database Login
-  Database Password ว่าตรงกับการกำหนดที่ SQL Server หรือไม่

4.3. Send E-mail                  : กำหนดการตั้งค่าอีเมล ตรวจสอบได้ที่ การกำหนดข้อมูลใช้งานอีเมล

                                           ** หากไม่ต้องการใช้งานอีเมล ไม่ต้องกำหนดข้อมูลสำหรับใช้งานอีเมล

** ให้เปลี่ยน User/Password สำหรับ Login จัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการเชื่อมต่อขององค์กรโดยการ Click Change User/Password

กรณี Change User

                 

   Username                                     :  Username ของพนักงานที่เปลี่ยนการตั้งค่า

                   Old Username Setting                    :  ระบุ Username เดิม

                   New Username setting                   :  ระบุ Username ใหม่

                   Confirm New Username setting        :  ระบุ Username ใหม่เพื่อยืนยันการแก้ไข

เมื่อบันทึกรายละเอียดแล้ว “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่า

กรณี Change Password

                   Username                                     :  Username ของพนักงานที่เปลี่ยนการตั้งค่า

                   Old Password Setting                     :  ระบุ Password เดิม

                   New Password setting                    :  ระบุ Password ใหม่

                   Confirm New Password setting        :  ระบุ Password ใหม่เพื่อยืนยันการแก้ไข

เมื่อบันทึกรายละเอียดแล้ว “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่า

** เมื่อ Test Connection แล้ว หากข้อ 4.1 และ 4.2 Success สามารถไปหน้า Click “Go To Loginเพื่อเข้าใช้งาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์