คำถามที่พบบ่อย FAQs

Setup

8 รายการ
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
แบบประเมินในระบบ จะถูกส่งต่อให้พนักงานหรือผู้ประเมินได้ ต้องมีการอนุมัติแบบประเมินก่อน ซึ่งก่อนที่จะอนุมัติได้นั้นต้องมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ให้กับผู้อนุมัติก่อน
เป็นหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่จะถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) โดยเลือก หน่วยนับได้ว่าจะวัดเป็นหน่วยวัดใด เช่น เปอร์เซ็น, ครั้ง เป็นต้น
เป็นการกำหนดระดับคะแนนที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อวัดผลสรุปการประเมินว่าช่วงคะแนนที่พนักงานแต่ละคนได้ เมื่อคำนวณเกรดแล้วจะได้เกรดอะไร สามารถเลือกช่วงระยะเวลาการใช้, ระดับคะแนน ได้ว่าจะกำหนดเป็นไปในทิศทางใด

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์