คำถามที่พบบ่อย FAQs

HCM

19 รายการ
หากต้องการติดตั้งโปรแกรม HCM ทำอย่างไร ?
กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
เมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องผูกตัวชี้วัดให้กับพนักงานแต่ละคนก่อนที่จะสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์