Top

OUR PRODUCTS

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI

HRMI โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management Intelligence

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI ออกแบบให้มีความสวยงาม พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด รองรับทั้งกะงานปกติ กะวน และ Flexible Time ครอบคลุมทุกระดับธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" มีระบบประมวลผลเงินเดือน ที่ถูกต้อง แม่นยำ มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ครบถ้วน สำหรับยื่นกรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน และกรมแรงงานอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของ Text file ที่ต้องการนำส่งผ่านระบบ Internet โปรแกรม HRMI จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล Employee Self-Service (ESS)

ESS ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล

Employee Self-Service

ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลผ่านระบบ online สามารถเข้าใช้งานได้ ทุกที่ผ่าน smart phone ลดการทำงานของ HR พนักงานสามารถจัดการข้อมูล ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว, บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ, ตรวจสอบเวลาการมาทำงาน, ตรวจสอบข้อมูล Pay Slip, เงินเดือนและภาษีได้ ทันที โดยผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังคนรายวันตาม สิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้แบบ Real Time

อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ระบบประเมินผลพนักงาน Human Capital Management (HCM)

HCM ระบบประเมินผลพนักงาน

Human Capital Management

HCM เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกระบวนการ วางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้การประเมินผลงาน และ สมรรถนะของพนักงาน (Competency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบประเมินที่รองรับได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประเมินผลงานแบบ 360 องศา ประเมินสมรรถนะ ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) พนักงานประเมินตนเอง ประเมินองค์กร ประเมินประจำปี ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ แบบประเมินของพนักงานภายใต้สังกัดได้ พร้อมออกรายงานสรุปผลการประเมิน ให้พนักงานทราบคะแนนของตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโบรชัวร์
โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRCloud

HRCloud โปรแกรมบริหารงานบุคคลบน Cloud

ทางเลือกใหม่ของฝ่ายบุคคล ช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องเตรียม Server ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำงานบน Cloud ใช้งานง่าย รองรับหลายสาขา ลดระยะเวลาการทำงาน

ฟีเจอร์มากมาย อาทิ ประวัติพนักงาน ลงเวลาทำงานผ่านมือถือ ตรวจสอบขาด ลา มาสาย ขอโอที ขอลา ขอทำงานนอกสถานที่ คำนวณเงินเดือน/ค่าตอบแทน นำส่งภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรอง จัดการใบสมัครออนไลน์ จัดการข่าวสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโบรชัวร์

HR Solution

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

Organization & Personnel ระบบบริหารงานบุคคล

จัดการโครงสร้างองค์กร ข้อกำหนดองค์กร และข้อมูลส่วนตัวพนักงาน สามารถ Import ข้อมูล เข้าระบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวคุณเอง

ระบบประมวลผล ระบบประมวลผลเวลาทำงาน
Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

จัดการข้อมูลเวลาทำงาน ควบคุมเวลาเข้า-ออก รองรับ Flexible Time สามารถตรวจสอบผ่านระบบ Online

Approve Center ระบบอนุมัติเอกสาร

มีการแจ้งเตือนผ่าน E-mail รองรับ การอนุมัติเป็นลำดับขั้น สามารถขอและอนุมัติง่าย ๆ ผ่านระบบ Online

Payroll ระบบเงินเดือน

คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง ปกส. ภงด. (รายวัน, รายเดือน, รายชั่วโมง, รายเหมา) กำหนดจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล

ระบบพัฒนาและฝึกอบรม การอบรมประจำปี
Training ระบบพัฒนาและฝึกอบรม

กำหนดหลักสูตรได้หลากหลาย สามารถสำรวจและวางแผนการอบรมประจำปีได้ สะดวกในการควบคุมค่าใช้จ่าย รองรับการนำส่งตามกฎหมายแรงงาน

นัดสัมภาษณ์ นัดสอบ-นัดสัมภาษณ์
Recruitment ระบบสรรหาบุคลากร

ยื่นสมัครงานง่าย ๆ ด้วย ใบสมัครงาน Online นัดสอบ-นัดสัมภาษณ์ และแจ้งผลผ่าน E-mail สามารถ Post เป็นสถานะพนักงานได้ทันทีที่ผ่านการทดสอบ

ระบบสวัสดิการ ระบบสวัสดิการและเงินกู้
Welfare & Loan ระบบสวัสดิการและเงินกู้

หลากหลายรูปแบบสวัสดิการ ทั้งเงินกู้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน กองทุน ฯลฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขตามความต้องการ ง่ายต่อการเรียกดูสรุปข้อมูลการจ่ายและชำระคืน

'งาน ระดับงาน
Job Control ระบบบริหารโครงการ

สร้างโครงการได้ไม่จำกัด จัดระดับงานได้สูงสุด 20 ระดับ กำหนดให้ อนุมัติ Timesheet ได้อัตโนมัติ มีรายงานติดตามความคืบหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว

ประเมิน งาน
KPI ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดGoalsที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรได้ในระดับของหน่วยงาน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายและประเมินผลพนักงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
โปรแกรมที่คุณสนใจ :
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HCM ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
081-359-6920
02-402-6117
วันจันทร์-ศุกร์ | เวลา 08.30 - 17.45 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์