Top

HCM & HRM Solution

"More Productivity With Lower Cost"

ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพราะว่า "พนักงานที่ดี คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"

OUR PRODUCTS

Human Resource Management Intelligencer (HRMI)

HRMI

Human Resource Management Intelligencer

โปรแกรม HRMI ออกแบบให้มีความสวยงาม พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งานมากที่สุด รองรับกะงานปกติ กะวน และ Flexible Time ครอบคลุมทุกระดับ ธุรกิจรวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" มีระบบประมวลผลเงินเดือน ที่ถูกต้อง แม่นยำ มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ครบถ้วน สำหรับยื่นกรมสรรพากร, ประกัน สังคม ,กองทุนทดแทน และกรมแรงงานอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเตรียม ข้อมูลในรูปแบบของ Text file ที่ต้องการนำส่ง ผ่านระบบ Internet

อ่านเพิ่มเติม
Employee Self-Service (ESS)

ESS

Employee Self-Service

ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลผ่านระบบ online สามารถเข้าใช้งานได้ ทุกที่ผ่าน smart phone ลดการทำงานของ HR พนักงานสามารถจัดการข้อมูล ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว, บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ, ตรวจสอบเวลาการมาทำงาน, ตรวจสอบข้อมูล Pay Slip, เงินเดือนและภาษีได้ ทันที โดยผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังคนรายวันตาม สิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้แบบ Real Time

อ่านเพิ่มเติม
Employee Self-Service (ESS)
Human Capital Management (HCM)

HCM

Human Capital Management

HCM เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ พนักงาน ทำให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

HR SOLUTIONS

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

Organization & Personnel ระบบบริหารงานบุคคล

จัดการโครงสร้างองค์กร ข้อกำหนดองค์กร และข้อมูลส่วนตัวพนักงาน สามารถ Import ข้อมูล เข้าระบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวคุณเอง

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

จัดการข้อมูลเวลาทำงาน ควบคุมเวลาเข้า-ออก รองรับ Flexible Time สามารถตรวจสอบผ่านระบบ Online

Approve Center ระบบอนุมัติเอกสาร

มีการแจ้งเตือนผ่าน E-mail รองรับ การอนุมัติเป็นลำดับขั้น สามารถขอและอนุมัติง่าย ๆ ผ่านระบบ Online

Payroll ระบบเงินเดือน

คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง ปกส. ภงด. (รายวัน, รายเดือน, รายชั่วโมง, รายเหมา) กำหนดจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล

Training ระบบพัฒนาและฝึกอบรม

กำหนดหลักสูตรได้หลากหลาย สามารถสำรวจและวางแผนการอบรมประจำปีได้ สะดวกในการควบคุมค่าใช้จ่าย รองรับการนำส่งตามกฎหมายแรงงาน

Recruitment ระบบสรรหาบุคลากร

ยื่นสมัครงานง่าย ๆ ด้วย ใบสมัครงาน Online นัดสอบ-นัดสัมภาษณ์ และแจ้งผลผ่าน E-mail สามารถ Post เป็นสถานะพนักงานได้ทันทีที่ผ่านการทดสอบ

Welfare & Loan ระบบสวัสดิการและเงินกู้

หลากหลายรูปแบบสวัสดิการ ทั้งเงินกู้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน กองทุน ฯลฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขตามความต้องการ ง่ายต่อการเรียกดูสรุปข้อมูลการจ่ายและชำระคืน

Job Control ระบบบริหารโครงการ

สร้างโครงการได้ไม่จำกัด จัดระดับงานได้สูงสุด 20 ระดับ กำหนดให้ อนุมัติ Timesheet ได้อัตโนมัติ มีรายงานติดตามความคืบหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว

KPI ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดGoalsที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรได้ในระดับของหน่วยงาน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายและประเมินผลพนักงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
โปรแกรมที่คุณสนใจ :
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
captcha

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
08-1359-7687
02-402-6560
วันจันทร์-ศุกร์ | เวลา 08.30 - 17.45 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์