คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

462 รายการ
จากการที่กองทุนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคเอกชนในการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะส่งให้นายจ้างวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนายจ้างนำยอดเงินไปหักออกจากเงินเดือนของพนักงานที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน
เมื่อทำเงินเดือน แต่ละเดือนให้พนักงานแล้ว นายจ้างต้องนำส่งเงินให้ทางประกันสังคม โดยใช้ Format สปส.1-10 ซึ่งสามารถใช้ Text File จากระบบ จัดเก็บข้อมูลนำส่งให้กับพนักงานได้
เมื่อมีการ Update Version แล้ว ซึ่งจะต้อง Upgrade ทุกเครื่องที่ใช้งานหากเครื่องใดยังไม่ได้ Update Version ตามจะแจ้งเตือนว่าโปรแกรม และฐานข้อมูลไม่เท่ากัน ต้องติดตั้งโปรแกรม Version ให้ตรงกับ Version ฐานข้อมูล
เมื่อมีการออก โปรแกรม HRMI8 Version ใหม่ หาก User Login เข้าระบบแล้วจะแจ้งเตือนให้ User ทราบว่ามีการ Update Version ใหม่ หาก User 1 เครื่องมีการ Update Version แล้ว เครื่องอื่นที่ใช้งานจะต้อง Update Version ตามทุกเครื่อง แต่ถ้าหากยังไม่ต้องการให้แจ้งเตือนการ Update Version ให้ User ที่เข้าระบบทราบ สามารถปิดการแจ้งเตือนให้ User ได้
เมื่อใช้งานโปรแกรมไปสักระยะ แล้วโปรแกรมมีความช้าผิดปกติ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเอง
เมื่อประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ Time ของพนักงานบางคนมาเพิ่มเติม เช่น มีเอกสารขอทำงานล่วงเวลา (OT), เอกสารขออนุมัติลา ที่พนักงานเพิ่งขอเข้ามา หรือมีการอนุมัติเอกสารตกหล่น หรือมีการแก้ไขเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประมวลผลไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
ต้องการกำหนด % การหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน แต่เมื่อเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ไม่แสดงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เลือก หรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่องค์กรใช้งาน ต้องตรวจสอบอย่างไร ? 
กรณีที่กำหนดกะงานให้พนักงานไปแล้วทั้งงวด หรือทั้งปี แล้วต้องการแก้ไขตารางการทำงานของพนักงาน แต่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีการประมวลผลเวลาการทำงานในวันที่ต้องการแก้ไขไปแล้วในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRMI) จะมีขั้นตอนอย่างไร ?
ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ทำงานครบตามชั่วโมง 2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย 3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์