คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

478 รายการ
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.081 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.080 เป็นต้นไป
การ Import ตารางการทำงานให้พนักงานนี้สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่มที่ใช้กะงานไม่เหมือนกัน มีการวนกะ สลับกะงานในแต่ละอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่มีการกำหนดกะงานให้พนักงานแตกต่างกัน หากทำการกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม อาจจะต้องดำเนินการหลายครั้ง  จึงมี Option สำหรับ Import ตารางการทำงานให้พนักงาน โดยสามารถ Import ได้มากกว่า 1 คน และแต่ละคนสามารถกำหนดกะงานและวันหยุดแตกต่างกันได้ก่อนจะ Import ข้อมูล
หลังจากที่ได้นำข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบแล้ว Admin สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานได้
เมื่อสิ้นปีภาษี ผู้มีเงินได้ทุกคน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดาให้กับทางสรรพากร ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นภาษี ภงด.91 ให้ทางสรรพากรเอง แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งภาษีให้กับลูกจ้าง โปรแกรม HRMI Version 8.1.062 เป็นต้นไป สามารถจัดเก็บไฟล์สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ปี 2563 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ได้ โดยการนำส่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็น Text File แล้วนำไปโอนย้ายในโปรแกรมโอนย้าย ภ.ง.ด.91 ของสรรพากรอีกครั้ง
เมื่อจะใช้ระบบ Time Attendance นอกจากจ่ายบัตรให้พนักงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานทุกคนก่อน เพื่อให้สามารถขอ OT หรือขอลา เพื่อให้ระบบนำตารางการทำงานไปประมวลผลกับข้อมูลการลงเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาสรุปเป็นข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์