คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

478 รายการ
เมื่อออกบัตรพนักงาน แล้ว จะต้องทำการจ่ายบัตรให้พนักงาน เพื่อให้สามารถนำบัตรพนักงานไปใช้ในการเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน
ก่อนที่จะจ่ายบัตรให้พนักงาน จะต้องมีการออก่บัตร หรือเพิ่มบัตรพนักงานก่อน เพื่อที่จะดึงไปจ่ายบัตรให้พนักงาน
เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่ หากต้องการใช้งานระบบ Time Attendance เพื่อเก็บข้อมูลระบบลงเวลาไว้ ต้องมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน เพื่อระบุกะงาน วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้พนักงานด้วย ซึ่งแต่ละแผนกอาจจะใช้กะงานไม่เหมือนกัน บางแผนกอาจจะต้องมีการวนกะ ซึ่งการกำหนดตารางการทำงานจากเดิมจะต้องกำหนดใหม่ ไม่สามารถคัดลอกตารางการทำงานได้ Version 8.1.058 ขึ้นไป สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว ให้พนักงานใหม่ได้
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงาน50 ทวิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน สามารถ Print รายงานลงกระดาษให้พนักงาน นอกจากนี้หากไม่ต้องการ Print รายงานเพื่อลดการใช้กระดาษ สามารถใช้ Option การส่งเอกสารผ่านผ่านอีเมลได้
ระบบ HRMI สามารถกำหนดการส่งอีเมลสำหรับรายงานระบบเงินเดือนได้ 3 รายงานคือ 1. รายงานใบรับเงินเดือน Pay Slip 2. รายงาน 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3. รายงาน ใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดรหัสผ่านแบบมี Option ให้เลือก ได้ตั้งแต่ HRMI Version 8.1.062 ขึ้นไป
การประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถทำได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลาการทำงานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา Service Auto Process Time เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance ซึ่ง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป
จากการที่กองทุนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคเอกชนในการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะส่งให้นายจ้างวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนายจ้างนำยอดเงินไปหักออกจากเงินเดือนของพนักงานที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน
เมื่อทำเงินเดือน แต่ละเดือนให้พนักงานแล้ว นายจ้างต้องนำส่งเงินให้ทางประกันสังคม โดยใช้ Format สปส.1-10 ซึ่งสามารถใช้ Text File จากระบบ จัดเก็บข้อมูลนำส่งให้กับพนักงานได้
เมื่อมีการ Update Version แล้ว ซึ่งจะต้อง Upgrade ทุกเครื่องที่ใช้งานหากเครื่องใดยังไม่ได้ Update Version ตามจะแจ้งเตือนว่าโปรแกรม และฐานข้อมูลไม่เท่ากัน ต้องติดตั้งโปรแกรม Version ให้ตรงกับ Version ฐานข้อมูล
เมื่อมีการออก โปรแกรม HRMI8 Version ใหม่ หาก User Login เข้าระบบแล้วจะแจ้งเตือนให้ User ทราบว่ามีการ Update Version ใหม่ หาก User 1 เครื่องมีการ Update Version แล้ว เครื่องอื่นที่ใช้งานจะต้อง Update Version ตามทุกเครื่อง แต่ถ้าหากยังไม่ต้องการให้แจ้งเตือนการ Update Version ให้ User ที่เข้าระบบทราบ สามารถปิดการแจ้งเตือนให้ User ได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์