คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

478 รายการ
การกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแบบกลุ่ม
การกรอกกำหนดให้ทุกวันที่ของทุกเดือน ให้กรอกวันที่ ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เช่น 1,5,6,.....,31
การกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่มให้กับพนักงานแบบมีเงื่อนไข
ในการประมวลผลสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่ ระบบจะทำการลบข้อมูลบางส่วนทิ้ง เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับ การทำงานในปีต่อไป จะมีข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ทำการ Backup database ก่อนการประมวลผลปิดสิ้นปี
ประมวลผลวันลาคงเหลือของพนักงาน สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ 1.คำนวนวันลาคงเหลือยกไปในปีถัดไป 2.คำนวนวันลาคงเลือเป็นรายได้พนักงาน
การ connect database ในระบบ ESS
ขั้นตอนการ connect database ให้กับ profile ใหม่
หากเกิดการกำหนด Server name ผิด เพราะค่า Default ของการติดตั้ง SQLEXPRESS ต้องมี Format ดังนี้ “SERVERNAME/SQLEXPRESS” และการ Connect SQLEXPRESS ถ้าไม่กำหนดรหัส sa จะไม่สามารถ Connect database ได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์