คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

476 รายการ
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงานใบรับเงินเดือน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Pay Slip ซึ่งสามารถเรียกรายงานแล้ว Print รายงานผ่านเครื่องพิมพ์ ทั้งรูปแบบกระดาษ A4 ธรรมดา หรือในรูปแบบกระดาษต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถส่งให้พนักงานผ่านอีเมลได้จากระบบ HRMI อีกด้วย
การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ คือการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติให้ผู้อนุมัติว่า ในแต่ละเอกสารของพนักงาน จะให้ผู้อนุมัติท่านใดเป็นผู้อนุมัติเอกสาร
คู่มือการกำหนดสิทธิ์การมองเห็น การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
การตั้งค่า E-mail ขององค์กรที่จะใช้ในการส่งอีเมล์ให้กับพนักงานในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ ภายในระบบ ทั้งผู้ขออนุมัติเอกสาร, ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเอกสาร รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอเอกสารต่าง ๆ
สำหรับการขึ้นปีภาษีใหม่นั้น  เป็นช่วงเวลาที่ต้องเคลียร์เอกสารภาษีให้กับพนักงานซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 1 มกราคม - 6 เมษายน ของทุกปี เอกสารที่ต้องเตรียมให้พนักงานไปยื่นภาษีนั้นมีอะไรบ้าง มาดูรายละเอียดด้านในกันค่ะ
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีได้จนถึง 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทั้งในระบบ HRMI, ESS และเลือกแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนแปลงในระบบ HRMI
โบนัส ถือเป็นแรงขับเคลื่อน, น้ำหล่อเลี้ยงในการทำงานของพนักงาน ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีเงื่อนไขในการจ่ายตามข้อกำหนดขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งโปรแกรมเราสามารถทำการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานได้ทั้งในรูปแบบการจ่ายพร้อมกับเงินเดือน หรือจะเป็นการจ่ายที่แยกออกจากเงินเดือนปกติ
โปรแกรม HRMI ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีปี 2561
มื่อเข้ามาที่หน้า Rang รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร ให้ทำการเลือกประเภทรายงาน เป็นเรียงตามรหัสพนักงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์