คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

476 รายการ
รายงานยอดสะสมเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน, รายงานข้อมูลเงินเดือนและรายได้ – รายหักประจำ, รายงานประมวลผลจากระบบเวลาเข้าระบบเงินเดือน, รายงานวงเงินการจ่ายคงเหลือ
สามารถเข้าที่ระบบ Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง
สามารถเข้าที่ระบบ Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง
ให้ตรวจสอบรายได้รายหักที่เบิกมา จากนั้น ให้ตรวจสอบที่หน้าจอเมนู Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน > เลือกพนักงานที่เกิดปัญหาขึ้นมาก

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์