Tag สิทธิ์การอนุมัติ

4 รายการ
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
แบบประเมินในระบบ จะถูกส่งต่อให้พนักงานหรือผู้ประเมินได้ ต้องมีการอนุมัติแบบประเมินก่อน ซึ่งก่อนที่จะอนุมัติได้นั้นต้องมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ให้กับผู้อนุมัติก่อน
การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ คือการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติให้ผู้อนุมัติว่า ในแต่ละเอกสารของพนักงาน จะให้ผู้อนุมัติท่านใดเป็นผู้อนุมัติเอกสาร
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์