Performance Management

Performance Management

Setup

Performance Management

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมิน KPI, Competency หรือจะประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึก ประเมินผล สรุปผลการประเมิน ครบทุกมิติ

Setup Flow
 1440
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์