โปรโฒชัน

Setup HCM

Setup

Setup

ระบบที่ใช้สำหรับการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กร พนักงาน สิทธิ์การเข้าถึง รวมไปถึงค่าตั้งต้นของแบบประเมิน KPI และแบบประเมิน Competency

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการข้อมูลเริ่มต้น เพื่อนำไปใช้สร้างแบบประเมิน

Setup Flow
 353
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์