โปรโฒชัน

Tag โปรแกรมประเมินพนักงาน

18 รายการ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เข้าถึงหน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกัน
การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน แต่ละองค์กรสามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถดึงตัวแปรในระบบไปใช้งานร่วมกับการกำหนดข้อความที่ต้องการได้
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ ESSPro
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ HRMI
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์