โปรโฒชัน

Tag HCM

10 รายการ
ต้องการกำหนด % การหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน แต่เมื่อเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ไม่แสดงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เลือก หรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่องค์กรใช้งาน ต้องตรวจสอบอย่างไร ? 
ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ทำงานครบตามชั่วโมง 2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย 3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ
หากต้องการกำหนดธนาคารสำหรับจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานที่หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานแล้ว ไม่มีธนาคารแสดงรายการให้เลือกจะทำยังไง ?
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
แบบประเมินในระบบ จะถูกส่งต่อให้พนักงานหรือผู้ประเมินได้ ต้องมีการอนุมัติแบบประเมินก่อน ซึ่งก่อนที่จะอนุมัติได้นั้นต้องมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ให้กับผู้อนุมัติก่อน
แบบประเมินในระบบ HCM เมื่อสร้างเอกสารแล้วต้องอนุมัติเอกสารก่อนที่จะส่งให้พนักงานประเมินตัวเอง โดยเอกสารที่อนุมัติหลัก ๆ เกี่ยวกับการประเมินจะมีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, แบบประเมินสมรรถนะ, สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
เป็นการลงทะเบียนโปรแกรม เพื่อใช้งานระบบ HCM โดยจะมี Module การใช้งานต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงซื้อขายกับทาง บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์