คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS8 : ทั่วไป

ESS8 : ทั่วไป

11 รายการ
อธิบายขั้นตอนการ Update version โปรแกรม ESS Pro
อธิบายสาเหตุและวิธีตรวจสอบเมื่อรายงานแสดงผลแปลกๆ เช่น ตัวอักษรใหญ่ผิดปกติ หรือข้อความแสดงไม่ครบ
อธิบายการตรวจสอบ Performance ของฐานข้อมูล
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ESS Pro New Feature เพิ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าจอฝากใบสมัครงาน โดยผู้สมัครจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร หากผู้สมัครไม่กดยอมรับเงื่อนไขจะไม่สามารถใช้งานหน้าจอฝากใบสมัครได้
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip
วิธีการตั้งค่า และการใช้งานการลงเวลาทำงานผ่านระบบ ESS Pro
อธิบายการเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Folder เพื่อให้สามารถงานโปรแกรม ESS และโปรแกรม HCM ได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์