คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS8 : ทั่วไป

ESS8 : ทั่วไป

8 รายการ
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ESS Pro New Feature เพิ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าจอฝากใบสมัครงาน โดยผู้สมัครจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร หากผู้สมัครไม่กดยอมรับเงื่อนไขจะไม่สามารถใช้งานหน้าจอฝากใบสมัครได้
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip
วิธีการตั้งค่า และการใช้งานการลงเวลาทำงานผ่านระบบ ESS Pro
อธิบายการเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Folder เพื่อให้สามารถงานโปรแกรม ESS และโปรแกรม HCM ได้
อธิบายสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของ User ใน ESS

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์