โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS8 : ทั่วไป

ESS8 : ทั่วไป

5 รายการ
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip
วิธีการตั้งค่า และการใช้งานการลงเวลาทำงานผ่านระบบ ESS
อธิบายการเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Folder เพื่อให้สามารถงานโปรแกรม ESS และโปรแกรม HCM ได้
อธิบายสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของ User ใน ESS

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์