คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS8

13 รายการ
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ESS Pro New Feature เพิ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าจอฝากใบสมัครงาน โดยผู้สมัครจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร หากผู้สมัครไม่กดยอมรับเงื่อนไขจะไม่สามารถใช้งานหน้าจอฝากใบสมัครได้
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip
อธิบายสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Activate License
วิธีการตั้งค่า และการใช้งานการลงเวลาทำงานผ่านระบบ ESS Pro
อธิบายสาเหตุและการวิธีแก้ไขกรณีเจอ Error HTTP Error 503. The service is unavailable
อธิบายสาเหตุและการวิธีแก้ไขกรณีเจอ Error Could not load file or assembly 'System.Web.Mvc'

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์