โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS8

9 รายการ
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip
อธิบายสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Activate License
วิธีการตั้งค่า และการใช้งานการลงเวลาทำงานผ่านระบบ ESS
อธิบายสาเหตุและการวิธีแก้ไขกรณีเจอ Error HTTP Error 503. The service is unavailable
อธิบายสาเหตุและการวิธีแก้ไขกรณีเจอ Error Could not load file or assembly 'System.Web.Mvc'
อธิบายการเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Folder เพื่อให้สามารถงานโปรแกรม ESS และโปรแกรม HCM ได้
อธิบายสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของ User ใน ESS
อธิบายสาเหตุและการวิธีแก้ไขกรณีเจอ Error Could not load file or assembly 'Microsoft.ReportViewer.Common'

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์