Tag Activate License

4 รายการ
อธิบายการ Activate License โปรแกรม ESS
เป็นการลงทะเบียนโปรแกรม เพื่อใช้งานระบบ HCM โดยจะมี Module การใช้งานต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงซื้อขายกับทาง บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด
การ Acitvate License เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมสมบูรณ์ หรือ ไม่ได้มีการถูกล็อคความสามารถของโปรแกรม  รวมทั้งสามารถอัพเกรดได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ ให้เราได้ใช้งาน
อธิบายสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Activate License
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์