คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Setup

76 รายการ
สามารถตรวจสอบข้อกำหนดการลดหย่อน กรณีคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีได้
 สามารถเข้าที่ Set up แล้วกำหนดงวดรูปแบบงวดการจ่ายให้เอาเครื่องหมายถูกของงวดแรกออกแล้ว Save
สามารถเข้าที่ระบบ Personnel แล้วกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน สามารถกรอกรายละเอียดได้
แสดงหน้าจอกำหนดรูปแบบเอกสารเชื่อม GL ให้กำหนดรหัสการเชื่อ และกำหนดรหัสสมุดรายวันจากนั้นในตารางจะแสดง Dr. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างออกให้ ให้ทำการเลือก รหัสบัญชี ที่ต้องการ Post ไป
กรอกข้อมูล Detail: เช่น ระดับสูงสุด, ระดับ 1, ระดับ 2 เป็นต้น แล้วทำการ save เอกสาร
เลือกอีเมลล์ที่ต้องการ แล้วตรวจสอบอีเมล์แจ้งเตือนเอกสารรออนุมัติหน้าจอขออนุมัติลาจะ Default คำว่า Yes
สามารถตรวจสอบทางด้านขวาจะเป็น Template ใบผ่านการอบรมของผู้เข้าอบรม
ให้ทำการกรอกข้อมูลหมายเลขบัตร/เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก ในหน้าจอกำหนดผู้จัดอบรม
สามารถตรวจสอบทางด้านขวา จะเป็น Template ใบวุฒิบัตรของสถานที่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์