คำถามที่พบบ่อย FAQs

ESS Pro

17 รายการ
อธิบายขั้นตอนการ Update version โปรแกรม ESS Pro
อธิบายสาเหตุและวิธีตรวจสอบเมื่อรายงานแสดงผลแปลกๆ เช่น ตัวอักษรใหญ่ผิดปกติ หรือข้อความแสดงไม่ครบ
อธิบายการตรวจสอบ Performance ของฐานข้อมูล
อธิบายวิธีตรวจสอบการตั้งค่าบน Mobile เมื่อลงเวลาผ่าน Mobile ไม่สำเร็จ
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ESS Pro New Feature เพิ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าจอฝากใบสมัครงาน โดยผู้สมัครจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร หากผู้สมัครไม่กดยอมรับเงื่อนไขจะไม่สามารถใช้งานหน้าจอฝากใบสมัครได้
แจ้งรายละเอียดการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์