คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Time Attendance

HRMI : Time Attendance

79 รายการ
การ Import ตารางการทำงานให้พนักงานนี้สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่มที่ใช้กะงานไม่เหมือนกัน มีการวนกะ สลับกะงานในแต่ละอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่มีการกำหนดกะงานให้พนักงานแตกต่างกัน หากทำการกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม อาจจะต้องดำเนินการหลายครั้ง  จึงมี Option สำหรับ Import ตารางการทำงานให้พนักงาน โดยสามารถ Import ได้มากกว่า 1 คน และแต่ละคนสามารถกำหนดกะงานและวันหยุดแตกต่างกันได้ก่อนจะ Import ข้อมูล
หลังจากที่ได้นำข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบแล้ว Admin สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานได้
เมื่อจะใช้ระบบ Time Attendance นอกจากจ่ายบัตรให้พนักงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานทุกคนก่อน เพื่อให้สามารถขอ OT หรือขอลา เพื่อให้ระบบนำตารางการทำงานไปประมวลผลกับข้อมูลการลงเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาสรุปเป็นข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน
เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่ หากต้องการใช้งานระบบ Time Attendance เพื่อเก็บข้อมูลระบบลงเวลาไว้ ต้องมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน เพื่อระบุกะงาน วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้พนักงานด้วย ซึ่งแต่ละแผนกอาจจะใช้กะงานไม่เหมือนกัน บางแผนกอาจจะต้องมีการวนกะ ซึ่งการกำหนดตารางการทำงานจากเดิมจะต้องกำหนดใหม่ ไม่สามารถคัดลอกตารางการทำงานได้ Version 8.1.058 ขึ้นไป สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว ให้พนักงานใหม่ได้
เมื่อประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ Time ของพนักงานบางคนมาเพิ่มเติม เช่น มีเอกสารขอทำงานล่วงเวลา (OT), เอกสารขออนุมัติลา ที่พนักงานเพิ่งขอเข้ามา หรือมีการอนุมัติเอกสารตกหล่น หรือมีการแก้ไขเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประมวลผลไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
กรณีที่กำหนดกะงานให้พนักงานไปแล้วทั้งงวด หรือทั้งปี แล้วต้องการแก้ไขตารางการทำงานของพนักงาน แต่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีการประมวลผลเวลาการทำงานในวันที่ต้องการแก้ไขไปแล้วในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRMI) จะมีขั้นตอนอย่างไร ?
ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ทำงานครบตามชั่วโมง 2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย 3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์