คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

479 รายการ
วิธีการปรับ เพดาน หักเงินสมทบประกันสังคม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขปี 2567
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.081 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.080 เป็นต้นไป
การ Import ตารางการทำงานให้พนักงานนี้สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่มที่ใช้กะงานไม่เหมือนกัน มีการวนกะ สลับกะงานในแต่ละอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่มีการกำหนดกะงานให้พนักงานแตกต่างกัน หากทำการกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม อาจจะต้องดำเนินการหลายครั้ง  จึงมี Option สำหรับ Import ตารางการทำงานให้พนักงาน โดยสามารถ Import ได้มากกว่า 1 คน และแต่ละคนสามารถกำหนดกะงานและวันหยุดแตกต่างกันได้ก่อนจะ Import ข้อมูล
หลังจากที่ได้นำข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบแล้ว Admin สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานได้
เมื่อสิ้นปีภาษี ผู้มีเงินได้ทุกคน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดาให้กับทางสรรพากร ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นภาษี ภงด.91 ให้ทางสรรพากรเอง แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งภาษีให้กับลูกจ้าง โปรแกรม HRMI Version 8.1.062 เป็นต้นไป สามารถจัดเก็บไฟล์สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ปี 2563 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ได้ โดยการนำส่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็น Text File แล้วนำไปโอนย้ายในโปรแกรมโอนย้าย ภ.ง.ด.91 ของสรรพากรอีกครั้ง

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์