คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

479 รายการ
สามารถเข้าที่ระบบ Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง
ให้ตรวจสอบรายได้รายหักที่เบิกมา จากนั้น ให้ตรวจสอบที่หน้าจอเมนู Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน > เลือกพนักงานที่เกิดปัญหาขึ้นมาก
เลือก View เป็น ใช้งาน ก็จะแสดงเฉพาะ งวดการจ่ายที่ใช้งานอยู่
สามารถไปที่ Tab ธนาคาร ให้ทำการเลือกชื่อธนาคารเป็นธนาคารกรุงไทย แล้วเลือกรูปแบบเป็น ERDT – 130 Bit
กรณีที่ลบเอกสารบันทึกจ่ายไม่ได้เกิด Error แจ้งเตือน
ตรวจสอบรายชื่อเสร็จไปที่ Tab กองทุนฯ เลือก path ที่ต้องการนำไปวาง และ กด process
เลือก View แล้วเลือก เอกสารที่บันทึกปีปัจจุบัน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์