คำถามที่พบบ่อย FAQs

Performance Management

Performance Management

5 รายการ
FAQ - HCM แบบประเมินอื่นๆ การ Save and Copy
กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
เป็นการกำหนดรูปแบบการประเมินแต่ละปี โดยสามารถระบุ % การประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) จะเลือกทั้ง 2 แบบประเมิน หรือว่าเลือกแบบประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งน้ำหนักรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100% นอกจากกำหนด % ของแต่ละแบบประเมินของพนักงานแต่ละระดับแล้ว ยังสามารถระบุจำนวนรอบที่จะใช้ว่าจะประเมินในแต่ละปี จำนวนกี่รอบประเมินได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์