คำถามที่พบบ่อย FAQs

HCM

25 รายการ
FAQ - HCM แบบประเมินอื่นๆ การ Save and Copy
การแสดง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานแบบสรุป
เพื่อเพิ่มพนักงานเข้าทำแบบประเมินใหม่ หมายเหตุ **พนักงานที่ยังไม่เคยทำแบบประเมินเท่านั้น

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์