คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ – การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบ HCM

FAQ – การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบ HCM

Q:
A:

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ HCM ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง (สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนใหม่)
หมายเหตุ  หากใช้งาน
HRMI และ ESS ร่วมกัน การเปลี่ยนรหัสผ่านจะมีผลกับทุกโปรแกรม

โดยดำเนินการดังนี้


  1. Login เข้าระบบ แล้วไปที่ User Role จะแสดง Account Setting ดังภาพ
User Role มี 3  Role (Administrator, Manager, Employee)  1. การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง Username หรือ Password
    • Change Username

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ โดยจะต้องระบุรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ใหม่ และยืนยันชื่อผู้ใช้งานใหม่ เมื่อระบุข้อมูลแล้วให้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้.


เมื่อบันทึกแล้วจะแสดงผลการบันทึกและชื่อผู้ใช้ใหม่ดังภาพ

  • Change Password

การเปลี่ยนรหัสผ่าน ใหม่ ต้องระบุรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ เมื่อระบุข้อมูลแล้วให้  เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน


 เมื่อบันทึกแล้วจะแสดงผลการบันทึกดังภาพ


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์