โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • รายได้แบบ Fix rate หน้าแสดงการคำนวณภาษี สามารถให้แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า

รายได้แบบ Fix rate หน้าแสดงการคำนวณภาษี สามารถให้แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • รายได้แบบ Fix rate หน้าแสดงการคำนวณภาษี สามารถให้แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า

รายได้แบบ Fix rate หน้าแสดงการคำนวณภาษี สามารถให้แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า

Q:
A:

Q : กรณีที่มีรายได้แบบ Fix rate หน้าแสดงการคำนวณภาษี สามารถให้แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้าได้หรือไม่ อย่างไร

A : หน้าแสดงการคำนวณภาษี แสดงรายได้สะสมแบบ Fix Rate แยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า ดังนี้ 1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอการประมวลผลรายได้พนักงาน Click เพื่อทำการตรวจสอบการคำนวณภาษี 2. หน้าจอการตรวจสอบภาษี กรณีรายได้แบบ Fix Rate แสดงรายได้สะสมแยกออกจากรายได้สะสมแบบอัตราก้าวหน้า ดังภาพติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์