คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การมองเห็น HCM

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การมองเห็น HCM

Q:
A:

การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นจะมีการกำหนดหน้าจอที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. กำหนดกลุ่มผู้ใช้
  2. บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
  3. Define Permission (สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอต่าง ๆ ในระบบ)
  4. กำหนดผู้ใช้ (สร้าง User Login)
  5. บันทึกสิทธ์การมองเห็นข้อมูล (สิทธิ์การมองเห็นพนักงานในระบบ)

การบันทึกสิทธ์การมองเห็นข้อมูล

สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่หน้าจอ “Setup” > “Approve Center” > “บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลเมื่อเลือก “บันทึกสิทธิ์การมองเห็น้อมูล” แล้วจะแสดงหน้า List รายการการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล ดังภาพ หากต้องการเพิ่มการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลให้พนักงาน ให้ Clickระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลดังนี้


User Login  :  เลือกชื่อเข้าระบบของพนักงานที่ต้องการ โดยการ Click

ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานดังภาพ ให้เลือกพนักงานแล้ว Clickเมื่อเลือกชื่อผู้เข้าระบบแล้วจะแสดงรายละเอียดของพนักงาน ดังภาพ


Permission User : จะเป็นการเลือกกลุ่มผู้ใช้ ที่จะนำมากำหนดสิทธิ์การมองเห็นให้พนักงาน

โดยการเพิ่มกลุ่มผุ้ใช้นั้นให้ Clickระบบจะให้เลือกกลุ่มผู้ใช้ ที่จำกำหนดให้พนักงานมองเห็น  โดยให้เลือกลุ่มที่ต้องการแล้ว Clickหลังจากเลือกกลุ่มผู้ใช้แล้ว จะแสดงดังภาพสามารถเลือกเมนูในแต่ละ Module ได้ว่าจะกำหนดสิทธิ์การมองเห็นในเมนูใดบ้าง โดยการ  หน้าเมนูที่ต้องการกำหนดหากในกลุ่มผู้ใช้ มีพนักงานบางคนที่ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้พนักงานท่านนี้มองเห็น สามารถ Click  เพื่อเลือก  ยกเว้น พนักงานไม่ต้องการให้ User มองเห็น จากนั้น Click  เพื่อกลับไปหน้า Permission User


หากต้องการลบกลุ่มผู้ใช้ สามารถลบได้โดยการ Click

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

หมายเหตุ

  1. สามารถกำหนกลุ่มผุ้ใช้ ให้ User ได้มากกว่า 1 กลุ่ม
  2. เมนูใดที่เลือก ไว้ คือมีการกำหนดให้มองเห็นตามกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดให้มีสิทธิ์มองเห็นได้เท่านั้น
  3. เมนูใดที่ไม่ได้เลือก  ไว้ คือ User สามารถมองเห็นเอกสารของทุกคนได้
  4. การกำหนดสิทธิ์การมองเห็น จะเป็นการกำหนดตามกลุ่มผู้ใช้ แต่ละกลุ่มที่เลือก สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นแตกต่างกันได้


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์