คำถามที่พบบ่อย FAQs

HCM : ทั่วไป

HCM : ทั่วไป

10 รายการ
การแสดง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานแบบสรุป
แบบประเมินในระบบ HCM เมื่อสร้างเอกสารแล้วต้องอนุมัติเอกสารก่อนที่จะส่งให้พนักงานประเมินตัวเอง โดยเอกสารที่อนุมัติหลัก ๆ เกี่ยวกับการประเมินจะมีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, แบบประเมินสมรรถนะ, สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
เป็นการลงทะเบียนโปรแกรม เพื่อใช้งานระบบ HCM โดยจะมี Module การใช้งานต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงซื้อขายกับทาง บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์