คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • หน้าแรก

 • HRMI

 • FAQ – การเตรียมข้อมูลพนักงานก่อนใช้งานระบบ Time Attendance

FAQ – การเตรียมข้อมูลพนักงานก่อนใช้งานระบบ Time Attendance

 • หน้าแรก

 • HRMI

 • FAQ – การเตรียมข้อมูลพนักงานก่อนใช้งานระบบ Time Attendance

FAQ – การเตรียมข้อมูลพนักงานก่อนใช้งานระบบ Time Attendance

Q:
A:

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลพนักงานเข้าระบบ  แล้วต้องใช้งานการเก็บข้อมูลการลงเวลา ในระบบ Time Attendance  จะต้องข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้พนักงานทุกคน ดังนี้

 1. การออกบัตรพนักงาน (การเพิ่มรายการบัตรพนักงานเพื่อใช้สำหรับจ่ายบัตรให้พนักงาน)
  • ออกบัตรทีละ 1 บัตร
  • ออกบัตรมากกว่า 1 บัตร
  • ออกบัตรจากการ Import
 1. การจ่ายบัตรพนักงาน
  • จ่ายผ่านหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน
  • จ่ายผ่านหน้าจอบันทึกบัตรพนักงาน
 1. การกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน
 1. การนำเข้าข้อมูลการลงเวลา
 1. การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาหลังจาก Import Time หรือลงเวลาผ่าน ESSPro
  • ตรวจสอบผ่านบันทึกแก้ไขปรับปรุง Import Time
  • ตรวจสอบผ่านรายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร – Scan ลายนิ้วมือ
   • เรียงตามรหัสพนักงาน
   • เรียงตามรหัสพนักงานแบบละเอียด

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์