คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Excel File

FAQ - การ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Excel File

Q:
A:

ตัวอย่าง Excel File  

ข้อมูลใน Excel File ที่ระบบต้องการต้องมีข้อมูลดังนี้


  • รหัสบัตรพนักงาน
  • วัน/เดือน/ปี ชม:นน
    หมายเหตุ การลงเวลา 1 ครั้ง ให้แยกเป็น 1 แถว 

    1. เลือก ระบบ “Time Attendance
    2. เลือก “Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน


3. เลือกวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดที่ต้องการ Import ข้อมูล
4. เลือกการ Import Time จากเครื่องลงเวลา แบบ Import File จาก Excel File
5. เลือก Excel File สำหรับ Import Time โดยกดปุ่ม “ค้นหา
6. เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด “Next7. ระบบจะตรวจสอบข้อมูล Excel File ดังภาพ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด Importเพื่อดำเนินการ Import

หากวันที่ ไม่ถูกต้องจะแจ้งเตือนให้ทราบตามตัวอย่างรูปภาพ แถว ที่ 4
Column DE

หากบัตรพนักงานไม่ตรงกับบัตรพนักงานในระบบ จะแจ้งเตือนให้ทราบตามตัวอย่างรูปภาพ แถว ที่ 4 Column EE8. ระบบจะตรวจสอบค่าที่ไม่สามารถ Import ได้ จากนั้นกด Nextและสร้าง Log File สรุปข้อมูลว่าบัตรพนักงานใดที่ไม่สามารถ Import ได้9. เมื่อระบบ Import แล้วจะแจ้งผลการ Import ดังภาพ และกด “Finishเพื่อจบการ Import
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์