โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Time Attendance

HRMI : Time Attendance

67 รายการ
สามารถเข้าไปเลือกรหัสพนักงานที่ต้องการทราบได้ที่ ประมวลผลวันลาคงเหลือ
เมื่อต้องการที่จะกรองพนักงานที่ลาออก ให้ทำการเช็คถูกที่ Check Box กรองพนักงานลาออก
สามารถ Export file ได้โดยเลือก Path ที่ต้องการบันทึกไฟล์แล้วกดบันทึก
กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้กับพนักงาน โดยสามารถกำหนดแบบกลุ่ม

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์