คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนดตารางการทำงาน

FAQ - การกำหนดตารางการทำงาน

Q:
A:
การกำหนดกะงาน อ้างอิงปฏิทินวันหยุดของบริษัท (สำหรับการทำงานแบบปกติ ไม่เข้ากะ)

1. เข้าถึงหน้าจอได้โดยไปที่ "Time Attendance"
2. เลือก “บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน
3. เลือก "More Action"
4. เลือก “กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม5. ระบุวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุด ที่ต้องการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน
6. เลือก “ปฏิทินวันหยุดของบริษัท
7. เลือก "กะงาน" ที่พนักงานต้องใช้งาน
8. กด “Next9. เลือกพนักงานที่ต้องการโดย Click


10. เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดตารางการทำงาน
11. หลังจากเลือกพนักงานแล้ว กด “Select12. ระบบจะแสดงรายชื่อที่เลือกมาให้ ดังภาพ จากนั้นกด “Nextหมายเหตุ  สามารถกรองช่วงพนักงานเพิ่มเติมได้ดังนี้ ดังนี้

  • หน่วยงาน
  • ตำแหน่งงาน
  • ประเภทพนักงาน
  • กลุ่มพนักงาน
  • ระดับพนักงาน

เมื่อเลือกกรอบตามช่วงข้อมูลที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม “แสดงข้อมูลพนักงาน” เพื่อแสดงพนักงานตามช่วงข้อมูลที่เลือก หรือหากต้องการพนักงานทั้งหมด ให้กดปุ่ม “แสดงข้อมูลพนักงาน” โดยไม่เลือกช่วงข้อมูลพนักงานด้านบน

ระบบจะแสดง Process การเตรียมข้อมูลดังภาพ13. ระบบจะแสดงการตรวจสอบการแจ้งเตือน เช่น มีการกำหนดกะงานไว้แล้ว จากนั้น กด “Nextระบบจะแสดง Process การกำหนดตารางการ14. ระบบจะแจ้งผลการกำหนดตารางการทำงานดังภาพ จากนั้นกด “Finishเพื่อปิดการกำหนดตารางการทำงาน
เมื่อตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน จะแสดงรายการกะงานและวันหยุดดังภาพติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์