คำถามที่พบบ่อย FAQs

กำหนดปฏิทินวันหยุดประจำปีถัดไป ทำอย่างไร?

กำหนดปฏิทินวันหยุดประจำปีถัดไป ทำอย่างไร?

Q:
A:

การกำหนดปฏิทินวันหยุดสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. การกำหนดปฏิทินตามช่วงวันที่เลือก
  2. การกำหนดปฏิทินตามวันที่เลือก

1. การกำหนดปฏิทินตามช่วงวันที่เลือก

เมื่อเข้าเลือก "Setup" > "กำหนดปฏทิน" > "เลือกปฏิทิน/New ปฎิทินใหม่" > เลือก "Tab ปฏิทินทำงาน" ที่ต้องการกำหนดปฏทินวันหยุด เลือกปุ่ม "กำหนดวันหยุด"

        กำหนดเงื่อนไขวันหยุด   เลือกประเภทวันเป็น "วันหยุด" > กำหนดวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด > กำหนดวันที่ต้องการให้เป็นวันหยุด 

        กำหนดเงื่อนไขวันหยุดประจำปี (วันหยุดนักขัตฤกษ์)  เลือกปีที่ต้องการกำหนดวันหยุดประจำปีเป็นปี 2562 > หากไม่ต้องการกำหนดวันหยุดประจำปีในวันใดสามารถไม่เลือกวันนั้น ๆ ได้ (หากมีนอกเหนือจากที่ระบบมีให้สามารถกำหนดตามวันที่เลือกได้ในข้อ 2.) เมื่อระบุข้อมูลปฎิทินที่ต้องการกำหนดเรียบร้อยแล้ว Click OK

Setup > กำหนดปฏิทินบริษัท > เลือก/New ปฏิทิน> Tab ปฏิทินทำงาน> ปุ่ม “กำหนดวันหยุด”

2. การกำหนดปฏิทินตามวันที่เลือก

เมื่อเข้าเลือก "Setup" > "กำหนดปฏทิน" > "เลือกปฏิทิน/New ปฎิทินใหม่" > เลือก "Tab ปฏิทินทำงาน" ที่ต้องการกำหนดปฏทินวันหยุด

เลือกวันที่ ที่ต้องการกำหนดวันหยุด, วันหยุดประจำปี, วันทำงาน เพิ่มเติม > เลือกประเภทวันที่ต้องการกำหนด > ระบุ หัวข้อและรายละเอียด > และ Click "บันทึกรายละเอียด"

Setup > กำหนดปฏิทินบริษัท > เลือก/New ปฏิทิน> Tab ปฏิทินทำงาน

เมื่อกำหนดข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้บันทึกปฏิทิน และสามารถนำปฏิทินไปใช้ในการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานต่อไปได้เลย

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์