คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การเพิ่มบัตรพนักงานระบบ HRMI

FAQ - การเพิ่มบัตรพนักงานระบบ HRMI

Q:
A:
ก่อนที่จะจ่ายบัตรให้พนักงาน จะต้องมีการออกบัตร หรือเพิ่มบัตรพนักงานก่อน เพื่อที่จะดึงไปจ่ายบัตรให้พนักงาน โดยการออกบัตรพนักงาน (การเพิ่มรายการบัตรพนักงานเพื่อใช้สำหรับจ่ายบัตรให้พนักงาน) สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. ออกบัตรทีละ 1 บัตร
2. ออกบัตรแบบกลุ่ม (มากกว่า 1 บัตร)
3. ออกบัตรจากการ Import

1. ออกบัตรทีละ 1 บัตร (สำหรับการออกบัตรให้พนักงานใหม่)
1.1. เข้าถึงหน้าจอได้ที่ ระบบ "Personnel"
1.2. เลือก “บันทึกบัตรพนักงาน
1.3. เลือก “New
1.4. ระบุเลขที่บัตรพนักงานที่ต้องการกำหนด
1.5. บันทึกบัตรพนักงานโดยเลือก “Save and Close


เมื่อบันทึกบัตรใหม่แล้วจะแสดงรายการบัตรพนักงานดังภาพ2. ออกบัตรแบบกลุ่ม (มากกว่า 1 บัตร)
2.1. เข้าถึงหน้าจอได้ที่ ระบบ "Personnel"
2.2. เลือก “บันทึกบัตรพนักงาน
2.3. เลือก “More Action
2.4. เลือก “ออกบัตรพนักงาน2.5 เลือกประเภทบัตร เป็น “บัตรจริง
2.6. รูปแบบ สามารถเลือก 2 แบบ
-  yy-000 จะแสดงเป็น เช่น 64-001
- กำหนดเอง สามารถกำหนดรูปแบบได้เองเช่น DM-001
2.7. ระบุจำนวนบัตรที่ต้องการสร้างใหม่
2.8. เลือก Runเลขที่บัตร2.9. ระบบจะแสดงเลขที่บัตร run ตามรูปแบบที่กำหนด จากนั้นกด OKระบบจะแสดงรายการบัตรที่เพิ่มใหม่ดังภาพ
3. การออกบัตรโดยการ Import

3.1. Create Template ได้ที่ "Help"
3.2. Create Template
3.3. กำหนดข้อมูลเริ่มต้น


3.4. เลือก Path สำหรับเก็บไฟล์
3.5. แก้ไขชื่อไฟล์ (สามารถใช้ชือ่ไฟล์ที่ระบบสร้างให้ได้)
3.6. Save ไฟล์
3.7. เปิดไฟล์ Template ที่ Create จากระบบ และไปที่ “Tab รหัสบัตรพนักงาน
3.8. ระบุหมายเลขบัตรที่ต้องการเพิ่ม
3.9. เลือกสถานะบัตรเป็น “0
3.10. ประเภทบัตรเลือกเป็น “EmpCard
3.11. Import Template เข้าระบบโดยไปที่ Setup
3.12. เลือก “กำหนดข้อมูลเริ่มต้น
3.13. เลือกที่เก็บไฟล์ โดยกด ...
3.14. กด “แสดงข้อมูล” หลังจากเลือกไฟล์
3.15. เลือกข้อมูลสำหรับ Import ที่ บัตรพนักงาน
3.16. กด “Next3.17. กด “Next
3.18. เมื่อ Import ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการ Import ดังภาพ ให้กด “Finish” เพื่อปิดหน้าจอการ Import ข้อมูล
เมื่อตรวจสอบหน้าบันทึกบัตรพนักงานจะแสดงบัตรที่ Import เข้ามา ดังภาพ


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์