คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

108 รายการ
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีได้จนถึง 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทั้งในระบบ HRMI, ESS และเลือกแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนแปลงในระบบ HRMI
โปรแกรม HRMI ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีปี 2561
ให้ทำการตรวจสอบว่าพนักงานที่ต้องการกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์อนุมัตินั้น เมื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ให้ทำการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติใหม่อีกครั้ง จะมีรายชื่อพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติขึ้นมา
เข้าไปที่เมนูบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จากนั้นให้เลือกคำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือแล้วให้ใส่วันที่สิ้นสุด ณ วันที่ OT ออก
เงินได้ยกมา > กรณีที่ลูกค้าเริ่มใช้โปรแกรมช่วงกลางปีเป็นต้นมา ลูกค้าสามารถบันทึกเงินได้ยกมาเองได้แล้ว, เงินสะสม > กรณีที่เป็นเงินสะสมเป็นการคำนวณจากโปรแกรมคำนวณ (Auto Run) ให้ทั้งหมด
สามารถเข้าไปเลือกรหัสที่ต้องการยกเลิก/คืนบัตรได้ที่ บันทึกบัตรพนักงาน
เข้าไปที่หน้าบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน ตรวจสอบวันที่มีผล จากนั้นไปที่ Tab รายละเอียดการปรับ และ Tab รายได้-รายหัก ว่าตรงตามที่ต้องการปรับหรือไม่
ตรวจสอบ การกำหนดหักประกันสังคม และ ตรวจสอบวันเกิดของพนักงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์