โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

111 รายการ
การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน แต่ละองค์กรสามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถดึงตัวแปรในระบบไปใช้งานร่วมกับการกำหนดข้อความที่ต้องการได้
ต้องการต่อสัญญาจ้างงานให้กับพนักงานหากเป็นการต่อสัญญาจ้างงานชั่วคราวมีวิธีการอย่างไร
สำหรับการ Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน จะเป็นตัวช่วยในการบันทึกเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้กับพนักงานแบบกลุ่ม นอกจากจะสามารถปรับประเภทพนักงาน, เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง, ตำแหน่ง/หน่วยงาน, ระดับพนักงานแล้ว ยังสามารถปรับรายได้ – รายหักประจำของพนักงานได้อีกด้วย
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีได้จนถึง 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทั้งในระบบ HRMI, ESS และเลือกแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนแปลงในระบบ HRMI
โปรแกรม HRMI ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีปี 2561
ให้ทำการตรวจสอบว่าพนักงานที่ต้องการกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์อนุมัตินั้น เมื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ให้ทำการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติใหม่อีกครั้ง จะมีรายชื่อพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติขึ้นมา
เข้าไปที่เมนูบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จากนั้นให้เลือกคำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือแล้วให้ใส่วันที่สิ้นสุด ณ วันที่ OT ออก
เงินได้ยกมา > กรณีที่ลูกค้าเริ่มใช้โปรแกรมช่วงกลางปีเป็นต้นมา ลูกค้าสามารถบันทึกเงินได้ยกมาเองได้แล้ว, เงินสะสม > กรณีที่เป็นเงินสะสมเป็นการคำนวณจากโปรแกรมคำนวณ (Auto Run) ให้ทั้งหมด
สามารถเข้าไปเลือกรหัสที่ต้องการยกเลิก/คืนบัตรได้ที่ บันทึกบัตรพนักงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์