คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Performance Management

 • FAQ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือก % (KPI, Com) ไม่ได้, ปี และไม่แสดงระดับผลการปฎิบัติงาน

FAQ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือก % (KPI, Com) ไม่ได้, ปี และไม่แสดงระดับผลการปฎิบัติงาน

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Performance Management

 • FAQ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือก % (KPI, Com) ไม่ได้, ปี และไม่แสดงระดับผลการปฎิบัติงาน

FAQ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือก % (KPI, Com) ไม่ได้, ปี และไม่แสดงระดับผลการปฎิบัติงาน

Q:
A:

          กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการจะสร้างแบบประเมินได้นั้นต้องตรวจสอบดังนี้

 1. ไม่สามารถเลือกรูปแบบการประเมิน “ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน” ได้

จะต้องตรวจสอบการถ่ายทอดเป้าประสงค์ของพนักงานที่ Strategy Management

FAQ-การผูกตัวชี้วัดให้พนักงานแต่ละคนทำอย่างไร

         

 1. ไม่สามารถเลือกรูปแบบการประเมิน “ประเมินด้านสมรถนะ” ได้

จะต้องตรวจสอบการกำหนดระดับสมรรถนะ ที่ Setup

FAQ - การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ

 

 1. ไม่สามารถเลือก "ปี" และไม่แสดง "ระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน"

จะต้องตรวจสอบการกำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงานที่ Setup

FAQ - การกำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์