คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การสร้างรอบการประเมิน ให้กลุ่มพนักงานแต่ละระดับ

FAQ - การสร้างรอบการประเมิน ให้กลุ่มพนักงานแต่ละระดับ

Q:
A:

ขั้นตอนการสร้างรอบการประเมิน

            เป็นการกำหนดรูปแบบการประเมินแต่ละปีที่หน้าจอบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถระบุ % การประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และการประเมินสมรรถนะ (Competency)
จะเลือกทั้ง 2 แบบประเมิน หรือว่าเลือกแบบประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
ซึ่งน้ำหนักรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100% นอกจากกำหนด % ของแต่ละแบบประเมินของพนักงานแต่ละระดับแล้ว ยังสามารถระบุจำนวนรอบที่จะใช้ว่าจะประเมินในแต่ละปี จำนวนกี่รอบประเมินได้  เช่น

ระดับ Director ประเมินสมรรถนะ (Competency) 100%
ระดับ Manager ประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) 40% ประเมินสมรรถนะ (Competency) 60%
ระดับ Operation ประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) 70% ประเมินสมรรถนะ (Competency) 30% เป็นต้น

โดยมีการประเมินทั้งหมด 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 : 01/12/2019 – 31/05/2020
รอบที่ 2 : 01/06/2020 – 30/11/2020
  1. เข้า Menu Performance Management > แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ระบบจะแสดงหน้า List ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดังนี้ หากต้องการเพิ่มแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ให้ Click


  1. ให้กรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Tab General

ตัวอย่าง : ระดับ Director ประเมินสมรรถนะ (Competency) 100%


ตัวอย่าง : ระดับ Manager ประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) 40% ประเมินสมรรถนะ (Competency) 60%


ตัวอย่าง : ระดับ Operation ประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) 70% ประเมินสมรรถนะ (Competency) 30%


หมายเหตุ ระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน อ้างอิงการ “กำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน” 

Tab Appraisal

ตัวอย่าง : รอบการประเมินที่ต้องการกำหนดทั้งหมด 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 : 01/12/2019 – 31/05/2020
รอบที่ 2 : 01/06/2020 – 30/11/2020

โดยให้เลือกช่วงเวลาของแบบประเมินการปฏิบัติงานซึ่งจะมีให้เลือกได้ 4 แบบคือ

  • 1 ครั้งต่อปี
  • 2 ครั้งต่อปี
  • 4 ครั้งต่อปี
  • อื่น ๆ (ให้ระบุจำนวนครั้ง)

เมื่อเลือกช่วงเวลาของแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว Click  เพื่อให้ระบบสร้างรอบการประเมิน จากนั้นให้ระบุช่วงเวลาการประเมินผลตามการเลือกช่วงเวลาของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่ โดยคัดลอกข้อมูลจากหน้าเดิมไปใช้งาน
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์