คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
ให้ทำการ New เอกสารขึ้นมาแล้วเลือกรหัสกลุ่มผู้ใช้ จากนั้นทำการเลือกพนักงานเข้าไปอยู่ในกลุ่ม
สามารถเข้าที่ระบบ Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน จากนั้นสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ เงินได้ยกมาและสะสม
กรณีต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงานเข้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้
กรณีที่ไม่คิดภาษีให้กับพนักงาน ในโปรแกรม HRMI
กรณีสามารถกำหนดค่าลดหย่อนต่างๆ ให้กับพนักงานได้ที่หน้าจอไหนในโปรแกรม
กรณีต้องการกำหนดประสบการณ์ทำงานของพนักงานในโปรแกรม
กรณีที่เรียกรายงาน Pay Slip โดยเลือกข้อมูลแบบกลุ่มพนักงานนั้น ชื่อพนักงานแสดงไม่ครบ
กรณีที่เรียกรายงานใน Pay roll แล้วเลือกพนักงานไม่มีข้อมูลแสดง
กรณีต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในโปรแกรม

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์