คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
สามารถเข้าที่ระบบ Personnel แล้วไปที่ Tab สถานภาพส่วนตัว ในส่วนของ ใบอนุญาตทำงาน (กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ) แล้วทำการใส่หมายเลข Visa
วิธีการประมวลผลรายได้พนักงานที่เข้ามาช่วงกลางเดือนโดยให้เข้าไปที่ Personnel
ทำการเลือก เอกสารสัญญาจ้างงานที่รออนุมัติอยู่ แล้วโปรแกรมจะแสดงรายการเอกสารรออนุมัตินั้นที่หน้าจอ
เลือกพนักงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นเลือก Tab เงินได้ยกมาและสะสม
สามารถเลือก Tab เงินได้ยกมาและสะสม จากนั้น ทำการเช็คตรงช่อง เงินประกันสังคมสะสม
สามารถเข้าไป Copy Address ได้ที่ ที่อยู่ปัจจุบัน ของพนักงานที่เลือก จากนั้นเข้าไป Copy Address ได้ที่หน้า ที่อยู่อาศัย
วันที่มีผลให้กำหนดตรงวันที่ต้องการให้พนักงานมีผลปรับเงินเดือน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์