คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
กรณีต้องการเพิ่มจำนวนวันทดลองงานให้พนักงาน
กรณีบันทึกพ้นสภาพพนักงานแล้วหมายเลขบัตรพนักงานยังสถานะโชว์ว่าใช้งานอยู่
กรณีต้องการบันทึกพนักงานโยกย้าย/โยกย้ายสาขา
กรณีต้องการจ่ายบัตรพนักงานให้กับพนักงาน
กรณีต้องการกำหนดรายได้-รายหักประจำให้กับพนักงาน
กรณีต้องการกรอกข้อมูลทางการศึกษาให้กับพนักงาน
กรณีต้องการใส่รูปภาพพนักงานในบันทึกข้อมูลพนักงาน
กรณีต้องการเปลี่ยนรูปแบบงวดการจ่ายแบบกลุ่ม
กรณีพนักงานเข้าทำงานกลางเดือนแล้วโปรแกรมประมวลผลรายได้ให้ทั้งเดือน
กรณีต้องการบันทึกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์