คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
กรณีที่มีการประมวลผลรายได้ภาษีค่าลดหย่อนบิดามารดาไม่แสดงในหน้าประมวลผลรายได้
กรณีวิธีการบันทึกพนักงานที่พ้นสภาพแต่ยังมีรายได้ค่า OT
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารการปรับตำแหน่งและเงินเดือน
กรณีต้องการกำหนดให้พนักงานไม่หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรณีต้องการกำหนดเหตุผลพ้นสภาพความเป็นพนักงานเพิ่มเติม
กรณีกำหนดค่าลดหย่อนภาษีไม่สามารถเลือกยื่นรวมได้
กรณีต้องการกำหนดให้โปรแกรมคำนวณรายได้ไม่คิดภาษี
กรณีที่ไม่สามารถกำหนดค่าลดหย่อนคู่สามีภรรยาแบบยื่นรวมได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์