คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือน
กรณีต้องการกำหนดให้พนักงานที่พ้นสภาพไม่ให้คำนวณรายได้-รายหักประจำงวดสุดท้าย
กรณีต้องการตรวจสอบประวัติการ ลา ขาด สาย ของพนักงาน
กรณีต้องการกำหนดใบอนุญาตขับขี่ให้กับพนักงาน
กำหนดศาสนาให้กับพนักงานแต่ศาสนาที่ต้องการกรอกไม่มีในระบบ
กรณีต้องการกำหนดจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานผ่านธนาคาร
กรณีต้องการประมวลผลรายได้พนักงานครึ่งเดือน
กรณีแนบ file เอกสารหรือรูปภาพในบันทึกข้อมูลพนักงาน
กรณีต้องการกำหนดให้พนักงานบางท่านไม่ให้โปรแกรมหักประกันสังคม

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์