คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
เลือกบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
เลือกบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ, เลือกแท็บรายละเอียดการปรับ กรอกรายละเอียดการปรับฯ
เลือกบันทึกข้อมูลพนักงาน จากนั้นคลิกแท็บที่อยู่ปัจจุบันกรองข้อมูลที่อยู่
เมื่อเข้ามาที่หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน ให้เลือก Tab ความสามารถ > ความรู้/ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ
รายงานปรับตำแหน่งและเงินเดือน ในรายงานจะแสดงข้อมูลหน่วยงานเดิม และหน่วยงานใหม่
ซึ่งโปรแกรมตรวจสอบ Black List ในข้อมูลพนักงานด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
สามารถเข้าไปเลือก ค่าลดหย่อน คนพิการ ได้ที่ บันทึกข้อมูลพนักงาน
สามารถเข้าไปเลือกช่วง Rang ที่ต้องการทราบได้ที่เมนู รายงานประเมินผลงานพนักงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์