คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Personnel

HRMI : Personnel

114 รายการ
เข้าไปที่เมนูบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จากนั้นให้เลือกคำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือแล้วให้ใส่วันที่สิ้นสุด ณ วันที่ OT ออก
เงินได้ยกมา > กรณีที่ลูกค้าเริ่มใช้โปรแกรมช่วงกลางปีเป็นต้นมา ลูกค้าสามารถบันทึกเงินได้ยกมาเองได้แล้ว, เงินสะสม > กรณีที่เป็นเงินสะสมเป็นการคำนวณจากโปรแกรมคำนวณ (Auto Run) ให้ทั้งหมด
สามารถเข้าไปเลือกรหัสที่ต้องการยกเลิก/คืนบัตรได้ที่ บันทึกบัตรพนักงาน
เข้าไปที่หน้าบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน ตรวจสอบวันที่มีผล จากนั้นไปที่ Tab รายละเอียดการปรับ และ Tab รายได้-รายหัก ว่าตรงตามที่ต้องการปรับหรือไม่
ตรวจสอบ การกำหนดหักประกันสังคม และ ตรวจสอบวันเกิดของพนักงาน
สาเหตุที่แถบ New ไม่สามารถคลิกได้ เนื่องจากบันทึกข้อมูลพนักงานครบตามจำนวน License แล้ว
ตรวจสอบสิทธิ์การอนุมัติว่ามีการกำหนดแล้วจริงหรือไม่ และ ตรวจสอบที่เอกสารทดลองงาน
จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล เนื่องจากข้อมูล Tab ที่อยู่อาศัยจะถูกดึงไปใช้งานส่วนของรายงานทางราชการต่างๆ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์