คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ-การกำหนดผังการอนุมัติแบบลำดับขั้นในระบบ HCM

FAQ-การกำหนดผังการอนุมัติแบบลำดับขั้นในระบบ HCM

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ-การกำหนดผังการอนุมัติแบบลำดับขั้นในระบบ HCM

FAQ-การกำหนดผังการอนุมัติแบบลำดับขั้นในระบบ HCM

Q:
A:

FAQ-การกำหนดผังการอนุมัติแบบลำดับขั้นในระบบ HCM

    ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น  สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น  และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง  สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่หน้าจอ “Setup” > “Approve Center” > “บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ”  ระบบจะแสดงหน้า List ของการกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ ดังภาพ หากต้องการเพิ่มผังการอนุมัติแบบลำดับขั้น ให้ Clickจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังภาพให้กรอกรหัสผังการอนุมัติ ชื่อผังการอนุมัติ (ไทย) ชื่อผังการอนุมัติ (Eng) จากนั้นเลือกเมนู ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติแบบลำดับขั้น ให้ Click   จะแสดงระบบให้เลือก ดังนี้

 • แบบประเมินสมรรถนะ
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน
 • ขออนุมัติแก้ไขเอกสาร
 • สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
 • บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานเมื่อเลือกเมนูและกรอกรายละเอียดของผังการอนุมัติแล้วจะแสดงดังนี้ จากนั้นให้ไปที่ Tab “Approve FlowApproval Flow :  จะเป็นการเลือกรหัสผู้อนุมัติ ที่จะกำหนดเป็นผู้อนุมัติตามลำดับขั้น

     โดย Click  ในคอลัมน์ “รหัสผู้อนุมัติ” เมื่อเลือกรหัสผู้อนุมัติแล้ว ระบบจะ Defualt E-mail จากข้อมูลพนักงาน
หากไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลพนักงานสามารถเลือก กำหนดเอง และระบุที่อยู่อีเมลให้กับผู้อนุมัติได้
และหากต้องการ CC E-mail ในแต่ละลำดับขั้น สามารถระบุ E-mail ที่ Column CC E-mail

สามารถเลือกให้ระบบส่ง E-mail แจ้งเตือนได้ โดยสามารถ Click  ในแต่ละหัวข้อการส่ง E-mail ดังภาพเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

หมายเหตุ 

 1. ผู้อนุมัติที่จะกำหนดเป็นลำดับขั้นการอนุมัติได้ จะต้องมีสิทธิ์การอนุมัติในเมนูนั้น ๆ ก่อน
 2. พนักงานที่อยู่ภายใต้ผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 1 จะเข้าสู่การอนุมัติแบบลำดับขั้นตามผังการอนุมัติที่กำหนด

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์