คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - เลือกธนาคารสำหรับจ่ายเงินให้พนักงานไม่ได้ ต้องตรวจสอบอย่างไร

FAQ - เลือกธนาคารสำหรับจ่ายเงินให้พนักงานไม่ได้ ต้องตรวจสอบอย่างไร

Q:
A:

หากต้องการกำหนดธนาคารสำหรับจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานที่หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานแล้ว ไม่มีธนาคารแสดงรายการให้เลือกแบบนี้จะทำยังไง ?

ขั้นตอนการตรวจสอบ ต้องตรวจสอบตรงไหนบ้าง

 


1.ตรวจสอบการกำหนดธนาคาร

เป็นการกำหนดธนาคารว่ากำหนดธนาคารไว้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วระบบจะ Default ธนาคารที่มีในประเทศไทยให้เป็นฐานอยู่แล้ว โดยตรวจสอบได้ที่ Setup > กำหนดรหัสธนาคาร  
สามารถเพิ่มธนาคารโดยการกด  ระบบจะเปิดให้กรอกรายละเอียดของธนาคารได้ ดังภาพด้านล่าง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการกำหนดรหัสธนาคาร

2.ตรวจสอบการกำหนดสาขาของธนาคาร

          เมื่อมีการกำหนดรหัสธนาคารแล้ว ต้องมีการกำหนดสาขาธนาคาร เพื่อนำไปผูกธนาคารให้พนักงาน หรือตอน Generate Text File นำส่งธนาคาร โดยตรวจสอบได้ที่ Setup > กำหนดรหัสธนาคาร > Other Menu > สาขาธนาคาร


สามารถเพิ่มสาขาธนาคารโดยการกด  ระบบจะเปิดให้กรอกรายละเอียดของสาขาธนาคาร โดยสามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดสำนักงานใหญ่ หรือสาขาย่อย


นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถกำหนดที่อยู่ของสาขาธนาคารได้ที่ Tab ที่อยู่ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการกำหนดสาขาธนาคาร


3.ตรวจสอบการผูกธนาคารที่จะใช้งานที่บันทึกข้อกำหนดองค์กร

          เป็นการผูกธนาคารที่จะใช้งาน กับองค์กร โดยสามารถผูกธนาคารได้มากกว่า 1 ธนาคาร โดยสามารถดำเนินการได้ที่ Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร > ระบบเงินเดือน > ธนาคาร


กด  จะแสดงแถวให้เพิ่มธนาคาร จากนั้น กด เพื่อเลือกธนาคารที่ต้องการผูก จากนั้นดับเบิ้ลคลิก หรือ

เมื่อเลือกธนาคารเสร็จแล้วหากทราบรหัสบริษัทที่ทางธนาคารกำหนดให้ ให้กรอกในช่อง “รหัสบริษัทที่ธนาคารกำหนด” จากนั้น กด  เพื่อบันทึกการผูกธนาคาร

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์