คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การอนุมัติเอกสารในระบบ HCM

FAQ - การอนุมัติเอกสารในระบบ HCM

Q:
A:
การอนุมัติเอกสารในระบบ HCM

การอนุมัติเอกสารในระบบ จะสามารถ อนุมัติได้ 2 หน้าจอคือ
1. หน้าจอบันทึกเอกสารโดยตรง
2. อนุมัติการร้องขอ
ก่อนที่จะอนุมัติแบบประเมินได้ต้องบันทึกสิทธิ์การอนุมัติให้กับผู้อนุมัติก่อน จึงจะสามารถให้ผู้อนุมัติ Login เข้าระบบเพื่ออนุมัติแบบประเมินได้

1. หน้าจอบันทึกเอกสารโดยตรง
การอนุมัติที่หน้าจอบันทึกเอกสารโดยตรง โดยเปิดเอกสารแล้วไปที่ Tab การอนุมัติ จะสามารถเลือกสถานะการอนุมัติจากรออนุมัติเป็นอนุมัติได้ การอนุมัติที่หน้าจอนี้จะอนุมัติได้เฉพาะการอนุมัติเอกสารที่ไม่ได้บันทึกลำดับขั้นอนุมัติเท่านั้น


  1. อนุมัติการร้องขอ
          การอนุมัติเอกสารที่หน้าอนุมัติการร้องขอ จะสามารถอนุมัติได้ทั้งการอนุมัติเอกสารแบบปกติและแบบลำดับขั้นการอนุมัติ


     เมื่อเปิดเอกสารแล้วจะแสดงรายละเอียดดังนี้ของเอกสาร ซึ่งจะสามารถเลือกสถานะการอนุมัติ และระบุเหตุผลการอนุมัติได้ หรือหากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารก่อนอนุมัติ สามารถ Click เลขที่เอกสาร เพื่อเปิดหน้าจอเอกสารตรวจสอบก่อนการอนุมัติได้


เอกสารที่เปิดจากหน้าจออนุมัติการร้องขอ จะตรวจสอบรายละเอียด เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วต้องการอนุมัติเอกสาร ให้กลับที่หน้าจออนุมัติการร้องขอ


เมื่อกลับหน้าจออนุมัติร้องขอแล้ว ให้เลือกสถานะการอนุมัติ เป็น อนุมัติ จากนั้นให้บันทึกเอกสารโดยการ Click หรือ บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์