คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนด Service Auto Process Time

FAQ - การกำหนด Service Auto Process Time

Q:
A:

การประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถทำได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลาการทำงานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา Service Auto Process Time เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance  ซึ่ง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป

 

การใช้งาน Service Auto Process Time นี้จะใช้ควบคู่กับ HRMI Service (เดิมคือ HRMI Auto Import Time Service ที่ปรับให้มี Auto Process Time เพิ่มเข้าไปด้วย) โดยจะต้องตั้งค่าการใช้งาน 2 หน้าจอ คือ

  1. Service Setting ใน Prosoft HRMI
  2. HRMI Service

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์