โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Organization

HRMI : Organization

87 รายการ
ในการแจ้งเตือนการขอลา User สามารถกำหนดได้ว่าต้องการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือลาย้อนหลัง โดยเลือกเงื่อนไข หน้าเงื่อนไขที่ต้องการกำหนดการลา
คลิกเงื่อนไขกำหนดให้สามารถขออนุมัติลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา
ในส่วนของการตั้งค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ HRMI โปรแกรมจะ Default Profile เป็น Database ที่ User มีการเข้าใช้งานอยู่ปัจจุบัน
เข้าไปที่กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือน แล้วคลิกแจ้งเตือนเอกสารอนุมัติขออบรม (รอประเมิน)
กำหนดข้อมูลเพื่อให้ระบบแสดง แจ้งเตือน Visa หมดอายุ สามารถเลือกแจ้งเตือนล่วงหน้าได้
ใส่จำนวนวันทดลองงานตามเงื่อนไขของบริษัทให้ครบถ้วนและชัดเจน
เข้าไปที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานจากนั้นสามารถกรอกอัตราค่าจ้างตามที่ต้องการได้
สามารถตรวจได้ที่การประเมินผลงานในบันทึกข้อมูลรายละเอียดงาน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์