คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การ Activate License ESS

FAQ - การ Activate License ESS

Q:
A:

วิธีการ Activate License ESSPro

       สำหรับการ Activate License โปรแกรม ESS ซึ่งจะต้องมี License ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่โปรซอฟท์

การเข้าถึงหน้าจอไปที่ “เมนู” > Help” > “Activate License

จะแสดงหน้าจอการ Activate License ดังภาพ

      

File License    เลือกโดย Click    เพื่อค้นหาไฟล์ License เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว Click 


 เมื่อเลือก License เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของ License ให้ Click  ดังภาพ


เมื่อ Activate สำเร็จ ระบบจะแจ้งผลการ Activate ดังภาพ


กรณี Activate License   ไม่สำเร็จให้ตรวจสอบ ดังนี้

  1. ชื่อบริษัทที่อยู่ในระบบตรงกับ License หรือไม่
  2. Expriation Date

  

วิธีการตรวจสอบรายละเอียด License

หากต้องการตรวจสอบ License ที่ Activate ล่าสุดให้ Click “About”


 จะแสดงหน้าจอรายละเอียด License ที่ Activate เรียบร้อยแล้วดังภาพ

หมายเลข 1      แสดงรายละเอียดของ License

หมายเลข 2      แสดงเมนูที่มีในระบบ ที่สามารถใช้งานได้จะแสดง

 

หากต้องการกลับไปหน้า Login ให้ Click 

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์